Iglaki

Drzewa i krzewy iglaste, popularnie zwane iglakami, to ciekawa i bardzo zmienna grupa roślin ozdobnych. Są wśród nich formy karłowe, które nie przekraczają metra wysokości, jak i potężne kilkudziesięciometrowe drzewa.

Zróżnicowanie iglastych jest bardzo duże, nawet w obrębie jednego gatunku może być zaskakujące. Charakteryzują się odmiennością w wysokości, pokroju, koloru i długości igieł oraz tempem wzrostu. Choć większość iglaków jest zimozielona, to są niektóre gatunki gubiące igły bądź liście na zimę, takie jak np. modrzew, metasekwoja czy miłorząb.

Liczne gatunki i odmiany iglastych mają różne wymagania siedliskowe. Na gleby lekkie, suche i piaszczyste świetnie nadają się sosny i jałowce, natomiast na stanowiska podmokłe cypryśniki i metasekwoje. Chociaż większość iglaków najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, to są takie, które bardzo dobrze znoszą cień np. cis, mikrobiota syberyjska, żywotnikowiec.

W zależności od siły wzrostu więc ważna jest wiedza na temat docelowego rozmiaru rośliny sadzonej. Niezwykle istotne jest, żeby rośliny nie były sadzone zbyt gęsto dla otrzymania szybkiego efektu. W efekcie tego rośliny się wzajemnie zagłuszają, rywalizując ze sobą o składniki pokarmowe, światło, tracąc właściwy pokrój, a zdominowany przez nie ogród staje się nadmiernie zacieniony.

W ofercie posiadamy dużą różnorodność iglaków od karłowych do ogrodów skalnych japońskich (minimalistycznych) do iglaków szybkorosnących na żywopłoty poprzez formy szczepione oraz formy strzyżone.

sosny górskie w odmianach
świerki
jałowce w odmianach
tuje w odmianach
modrzewie
jodły

Drzewa owocowe
Drzewa ozdobne